eticaret

2 X 0,75 Kordon Kablo (100Mt)

2 X 0,75 Kordon Kablo (100Mt)

Polin Yapı » Eticaret » 2 x 0,75 Kordon Kablo (100mt)

Kordon Kablonun Kullanıldığı Yerler
Mekanik zorlamaların bulunduğu kapalı ve kuru 
yerlerde, ev aletlerinde ve rutubetli ortamlarda

TOP